CONTACT

M A X   R O M B A K H

Windermere Real Estate

3933 Lake Washington Blvd NE

Suite 100

Kirkland, WA 98033

c 206-227-0737

e maxr@windermere.com

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White LinkedIn Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Yelp Icon

M A X   R O M B A K H

c 206-227-0737

e maxr@windermere.com

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Pinterest Icon
 • Black Yelp Icon